SENDİKA NEDİR

8 Ağustos 2018
22 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
1775 defa okundu.
SENDİKA NEDİR

MUZAFFER KALA

SENDİKA NEDİR

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme
Kanunun tanımlar başlıklı 3.maddesi (f) fıkrasına göre
sendika : Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve
meslekî hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için
oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşları, ifade eder.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun
tanımlar başlıklı 2. madesinin (ğ) fıkrasına göre sendika:
İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak
ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve
geliştirmek için en az yedi işçi veya işverenin bir araya
gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere
oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşları, ifade eder.
Sendika,önceki çalışmalarından bir hak olarak emeklilerin
bireysel ve ortak ekeonomik, sosyal haklarını korumak ve
geliştirmek için oluşturarak örgütlerndikleri tüzel kişiliğe
sahip kuruluşlardır.

Sendikayı, işçilerin, işvrenlerin veya kamu görevlilerinin ya
da emeklilerin ayrı ayrı olmak üzere iş, kazanç, toplumsal
ve kültürel konular yönünden çıkarlarını korumak, yeni
haklar sağlamak ve onları daha da geliştirmek amacıyla
aralarında yasalar uyarınca kurdukları birliktelik olarak da
tarif edebiliriz..

Sendika, genelde çalışanlarınve önceki çalışmalarında
doğan bir hak olarak sosyal, ekonomik hak ve çıkarlarını
korumak, sorunlarını çözmek amacı ile kurulmuş, ekonomik
öğeler taşıyan, devlet, siyasi parti ve iktidar
örgütlenmelerinden bağımsız örgütlerdir.

Sendika, çalışanların ve emeklilerin haklarını işverenlere
veya devlete karşı korumak ve geliştirmek üzere
oluşturdukları örgütlere verilen isim de diyebiliriz.

Sendikayı, çalışan veya çalıştırılanların serbest kuruluş
sistemine göre kurulup kanunlara uygun bir biçimde
örgütlenerek ortak meslekî ve ekonomik hak ve
menfaatlarini korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan
tüzelkişilik diye de tarif edebilir .

Sendikal yapı, temsilcilik ya da iş yeri temsilcilikleri
temelinde şekillenir. Şube ya da bölge merkezleri çatısı
altında birleşen bu birimler en üstte Genel Merkez çatısı
altında toplanırlar. Enaz beş sendikanin bir araya gelişi ile
üst kuruluş olan Konfederasyon kurulur.

1-Sendika,bir şirket,bir ticari kuruluş değildir.Yöneticileri
kar elde etmek için değil üyelerin sosyal, ekonomik,
toplumsal ve kültürel konular yönünden çıkarlarını
korumak ve geliştirmek için seçilmişlerdir.

2-Sendika bir sigorta şirketi değildir, üyelerinin bugün ve
gelecekte daha insanca, daha iyi koşullarda çalışıp,
yaşayabilmeleri için uğraş verirler

3-Sendika, bir siyasi parti değildir; Buna rağmen, tarım,
hayvancılık ve madencilik, hukuki sorunlar, vergi
politikaları, sosyal güvenlik sistemi, sağlık ve eğitim,
ulaştırma ve haberleşme hizmetleri, tüm bunlar siyasal
sistemle ve kararlarla biçimlendiğine ve bunların her biri
bizlerin çalışma ve hayat şartlarını etkileyip, belirlediğine
göre, sendikalar siyasal bir dünyanın dışında tutulamazlar.

4-Sendika, bir avukat değildir. Üyelik aidatı da vekalet
üçreti değildir. Üyenin görevi üyelik aidatı ödemekle
bitmez, onunla başlar.

Sendika,işçiler, memurlar ve emekliler adına hak ve
çıkarlarını savunan, destekleyen, hatta onlar adına iktidar
mücadelesi veren siyasal partilerle, kuruluşlarla çeşitli
düzey ve biçimlerde ilişkiler içinde olsa da örgütsel
bağımsızlığını özenle korumalıdır.

Sendika işçilerin, memurların ve ya emeklilerin birliğidir,
çalışanların işyerinde ve hayatın her alanında, emeklilerin
hayata tutunmaya çalışmalarının örgütlü mücadelesinin
adıdır.

Sendikal mücadele, medyatik ve göstermelik hak
savunuculuğu ile işçilerin, özellikle kamu görevlilerinin ya
da emekliler adına ve onlara rağmen aktifleştirilen sadece
bir kaç yöneticisi tarafından çalışanların veya emeklilerin
pasif bırakılması değildir.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN